Kiminle Konuşuyorsun?

Kiminle Konuşuyorsun?


Eraslan Sağlam’ın uyarlayıp yönettiği “Kiminle Konuşuyorsun?” tiyatro oyunu, 5 Şubat akşamı 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi sahnesinde.

Şehrin AzizleriYazan: Serkan Aksu
Uyarlayan ve Yöneten: Eraslan Sağlam
Müzik: Emrah Can Yaylı
Işık: Ekremcan Arslandağ

Oyuncular: Aynur Sağır, Serkan Aksu, Başak Çolpan, Serkan Ortaç
Reji Asistanı: Başak Aygün
Grafik Tasarım: Fatih Pınarbaşı
Fotoğraf: Abdullah Bozoğlan
Yapım: Serkan Aksu(TİŞA YAPIM)

Gündelik hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız kadına şiddet ve onun yansımalarını irdeleyerek, sosyal hayatta kadın varlığının ötekileştirilmesinin sonuçlarını bütün çıplaklığı ile gözler önüne seren ‘’Kiminle Konuşuyorsun?’’ yaşanmış olaylardan yola çıkarak seyirci ile buluşmaktadır.

Günümüzde sosyal refahın ve eğitim düzeyinin artması başta ülkemizde olmak üzere dünyanın hemen hemen bütün coğrafyalarında yaşam kalitesini üst seviyeye çekmektedir. Lakin bu artış özellikle ataerkil toplumlarda kadın varlığına müspet bir sosyal bir statü kazandırmaktan yoksun kalmaktadır.

Ne yazık ki erkeklerin hayatın bütün alanlarında kadın üzerinde oluşturdukları baskı ve zulümler günden güne daha da artarak devam etmekte ve özellikle ekonomik kazanımları artan kadınların eğitim ve yaşam kalitesi düzeyine bakmaksızın kamunun gözleri önünde başta kadın cinayetleri olmak üzere taciz, tecavüz, ötekileştirme ve itibarsızlaştırma devam etmektedir.

‘’Kiminle Konuşuyorsun?’’ kadına şiddeti ve kadının toplumdan dışlanmasını anlatarak sosyal bir mesaj ile seyircilerde bir farkındalık yarattıktan sonra konunun toplumun bütün katmanlarında çözüme kavuşmasında önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu elim konunun toplum gündeminden düşmemesi ve eğitimde reformlar yaparak çocuklarımızın gelecek adına daha da bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Toplumsal geleneklerin ve kendine özgü yaşam koşullarının etkisiyle hukuk sistemimizde kendine yer etmiş ‘’İyi Hal İndirimleri’’ , ‘’Tahrik İndirimleri’’ ve ‘’ Emsal Dava İndirimleri’’ kavramlarının yok sayılması ve adalet yapımızın kadın alehtarlığı kararlarından dönmesi gerekmektedir. Eğitim sistemimizde yapılan reform hareketlerinin hukuk sisteminde de yapılması oyunumuz en büyük kazanımı olacaktır.

Annen, ablan, kızkardeşin, sevgilin, karın…
Kimin sayıklamaları peki bunlar?
Senin, senin babanın, senin dedenin, senin oğlunun, senin müdürünün, senin patronunun, senin bakanının, balığa ve maça gittiğin arkadaşının…

Dinleyen kim?

Erkek varlığının hüküm sürdüğü her toplum bu sorunun cevabını vermekten yoksundur. Kadınının sosyal hayata kazandırılması çağdaş bir yaklaşım olacaktır ve hakların eşitliği ile kadına ait olduğu kimlik verilecektir.

Kurmuş olduğu Şehrin Azizleri projesiyle üretim yapmaya başlayan genç yazar Serkan Aksu’nun kaleme aldığı oyunu olağan üstü reji performansıyla Eraslan Sağlam yönetiyor. Oyun kadın ve erkeğin varoluş sıkıntılarının üstüne giderek suç, ceza ve sağaltım kavramlarına farklı bir bakış sunuyor.

Çocuklarımızın ilk eğitimlerini aldıkları aile ortamında özellikle erkek çocuklarının yetişirken rol model aldıkları babalarının annelerine yaklaşımları çok önemlidir. Erkek çocuklarımızın babalarından yola çıkarak doğru bildikleri bir çok yanlışları mevcuttur. Erkek çocuklarımıza ‘’Sen erkek adamsın elinin kiri’’ kız çocuklarımıza ‘’ Senin o saatte dışarıda ne işin var , senin fikrin olamaz otur oturduğun yerde’’ demek onları yetiştirirken yapılan en büyük kötülüktür.

Bütün bu bakış açılarının anlatıldığı oyunumuz üslup olarak ülkenin mevcutta varlığını sürdüren ahlak kurallarını ve tarihsel siyasi panoramasını yok saymayarak nefesi yettiğince daha çok insana ulaşma derdindedir.

 


Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir